AREAofPEOPLE maakt van gebouwen micro-dorpen

Area Of People

AREAofPEOPLE heeft als missie om van gebouwen en gebieden micro-dorpen te maken. Micro-dorpen zijn (virtuele) plekken waar bewoners elkaar makkelijk kunnen vinden en helpen. Deze dorpen zijn gebaseerd op zoveel mogelijk zelfregie en bewoners staan centraal. Om dit te realiseren biedt AREA of PEOPLE vastgoedprofessionals zowel de technologie als de ‘soft skills’. Daarvoor ontwikkelden zij een community service platform met een bewoners app en maken zij flexibel gebruik van community coaches. Hoewel hun klanten beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties zijn, is AREAofPEOPLE het eerste platform voor wonen dat volledig vanuit bewonersperspectief is ontwikkeld. Bewoners fungeren met eigenaren, beheerders en andere servicepartners als één team om samen wonen veiliger, duurzamer, slimmer en gezelliger te maken.

Technological debt

Rebel:it is sinds eind 2019 de IT-partner voor AREAofPEOPLE. In de beginfase lag de focus voornamelijk op het begeleiden van de migratie van de software vanuit de hosting omgeving die door de vorige leverancier werd gemanaged. Paralel daaraan is Rebel:it begonnen met het ontwikkelen van nieuwe features voor de app en het CMS.

Joan Ronner, medeoprichter van AREAofPEOPLE, vertelt daarover: “Als start-up heb je altijd in meer of mindere maken met technological debt: In de start-up fase hebben we vanuit een bepaalde visie heel veel snelheid gemaakt. Die visie pas je steeds iets aan. Dingen die in het begin heel logisch waren, zijn daardoor nu niet meer zo vanzelfsprekend. In die omgeving moeten de programmeurs van Rebel:it nieuwe structuren aanbrengen en nieuwe features ontwikkelen. Daar gaan zij goed mee om. Ze denken daarbij echt mee aan de kwaliteitskant en verbeteren de structuur van onze app wezenlijk. Je zult hen nooit betrappen op de houding: “Ja, dat had je niet gevraagd, dus dat hebben we ook niet gebouwd”.  

Focus op gebruikersgemak en stabiliteit

De gebruikersbase voor de applicatie van AREAofPEOPLE is divers. Enerzijds zijn er de bewoners die dagelijks de app gebruiken, anderzijds zijn er de vastgoedmanagers, beleggers en andere eigenaren, die vooral gebruikmaken van het CMS-systeem achter de app. Dat maakt dat er veel verschillende eisen aan het pakket gesteld worden. Daarbij is het belangrijk dat het gebruik van het systeem voor iedereen zo eenvoudig mogelijk is én dat het systeem te allen tijde stabiel en beschikbaar is. AREAofPEOPLE breidt het platform daarom stapsgewijs uit.

Nieuwe features

Zo ontwikkelde Rebel:it een rating-module die inmiddels in sommige gebouwen uitgerold is. Andere gebouwen volgen later. Daarnaast zijn ze op dit moment bezig met het ontwikkelen van een notificatiecentrum waarmee beheerders zelf in kunnen stellen hoe en wanneer zij de notificaties ontvangen.

Joan licht toe: “Stel, een bewoner maakt melding van een lekkage. Dit is in de app voor iedereen zichtbaar en andere bewoners zullen daarop reageren en vragen stellen. Als beheerder kun je daar niet continu bovenop zitten. Met het nieuwe notificatiesysteem kan de beheerder zelf aangeven wanneer hij een samenvatting van alle meldingen per e-mail wil ontvangen. Dan krijgt hij bijvoorbeeld iedere vier, acht of twaalf uur een samenvatting van alle berichten en kan daar direct per e-mail op reageren, of een privé-bericht naar bewoners sturen. Voor de beheerder zorgt dit voor rust en overzicht, maar ook voor een bewoner geeft dit een vast ritme en een bepaalde betrouwbaarheid.

Er is overigens wel een koppeling tussen de e-mail en het portaal voor de beheerders. Zij kunnen vanuit de e-mail doorklikken naar hun eigen dashboard en van daaruit alle notificaties zien. Op die manier bepalen zij zelf wanneer zij aan de slag gaan met de meldingen en kunnen ze hun tijd veel efficiënter benutten.”

Grootse plannen voor micro-dorpen

De rating-module en het notificatiecentrum zijn pas het begin. AREAofPEOPLE heeft grootse plannen voor de toekomst. Daardoor worden de micro-dorpen nog fijner om in te wonen en eenvoudiger om te beheren. Joan geeft alvast een blik in de toekomst: “We gaan bijvoorbeeld koppelen met een platform dat communiceert met Gebouw Beheer Systemen. Doordat het GBS bij een liftstoring direct alle technische informatie over de storing weergeeft, ontstaat er een veel efficiëntere workflow. Bewoners van het gebouw hoeven dan de storing niet meer door te geven aan de beheerder. Deze hoeft niet meer te zoeken naar de oorzaak van de storing, maar geeft de liftinstallateur direct alle technische informatie en die kan de storing vervolgens zo snel en efficiënt mogelijk oplossen.

Een andere feature die eraan komt, zijn collectieve meldingen. Wanneer een bewoner dan iets opmerkt dat ook andere bewoners raakt, kan hij een collectieve melding doen. Dit zorgt voor rust bij de bewoners en helpt beheerders prioriteiten te stellen. Wanneer bijvoorbeeld de slagboom voor het parkeerterrein defect is, hoeft niet iedere bewoner hier melding van te maken. De eerste die het opmerkt, maakt eenvoudig een collectieve melding. Zo weten de andere bewoners van het defect en kan de beheerder voor een snelle oplossing zorgen.

Verder zijn er nog een aantal andere modules die we op korte termijn ontwikkelen, zoals een community-kalender en een koppeling met een verhuurplatform. Beide zullen bijdragen aan de cohesie in de micro-dorpen. Met de community-kalender hebben bewoners eenvoudig inzicht in wanneer de glazenwasser langskomt of wanneer er onderhoud gepland is, maar kunnen zij zelf ook evenementen organiseren in hun gebouw en anderen hiervan op de hoogte brengen.

De verhuurmodule is gebaseerd op het idee dat het in een Micro-Dorp er toe doet wie je buren zijn: bij vertrek kan een bewoner zijn woning met andere bewoners of via social media met zijn netwerk delen. De mensen in je netwerk zijn vaak gelijkgestemden en zullen dus waarschijnlijk óók in jouw micro-dorp passen. Op deze manier kunnen bewoners zelf nieuwe bewoners aanbrengen. Geïnteresseerden uit hun netwerk kunnen zich online inschrijven en wanneer zij ‘goedgekeurd’ worden, komen ze direct automatisch in onze app terecht. Zo creëren we een systeem waarin bewoners hun eigen micro-dorp runnen. Organisch en volledig online.”

Vertrouwen in de toekomst

De samenwerking tussen AREAofPEOPLE en Rebel:it komt nu goed op gang vertelt Joan: “We hebben samen een goede basis gelegd. Het vertrouwen is er en samenwerking met Rebel:it en ‘onze’ developers, Sjors en Dimitri, draagt daaraan zeer wezenijk bij. Doordat zij direct aan ons project gekoppeld zijn, hebben wij grip op het proces. We kunnen rechtstreeks met hen overleggen en ze denken enthousiast mee in de ontwikkelingen van ons platform. Ze zijn gedreven en pakken ook zaken naar eigen inzicht op. Wanneer ze ergens tegenaan lopen bij de ontwikkeling, kunnen ze terugvallen op de kennis van zijn collega’s. En hoewel Rebel:it relatief klein is, hebben zij veel ervaring met zware en complexe applicaties zoals die van ons. Daardoor zien wij onze toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Benieuwd hoe je samen met AREAofPEOPLE van je gebouw een Micro-Dorp maakt? Bekijk dan de website!