Zero emissiebussen voor een beter klimaat

Zero emissiebussen

Het Nederlandse busvervoer moet anders, schoner, met minder impact op ons milieu. De Nederlandse regionale overheden zijn zich daarvan terdege bewust en hebben zich gecommitteerd aan de belofte om in 2030 enkel nog ‘Zero Emissie Bussen’ in te zetten.


App voor TCO

In opdracht van CROW ontwikkelde Rebel:it daarom een webapplicatie om de Total Cost of Ownership (TCO) van het wagenpark van busvervoerders te berekenen. Met deze applicatie kunnen busvervoerders niet alleen het verschil tussen diesel- en elektrische bussen berekenen, maar wordt ook de afschrijftijd meegenomen in de berekeningen.


Inzicht in volledig wagenpark

In tegenstelling tot een in 2016 -ook door medewerkers van Rebel:it- ontwikkelde applicatie wordt in de nieuwe applicatie het totale kostenplaatje van de bussen op basis van de prijs per kilometer meegenomen. Dus niet enkel het bezit van de bussen wordt doorgerekend in de applicatie, maar zowel de vaste als variabele kosten van de vloot van de vervoerder.


Daarmee helpt de applicatie vervoerders een realistische aanbieding te doen wanneer er een aanbesteding uitgeschreven wordt én het helpt lokale overheden bij het maken van beslissingen omtrent de infrastructuur in hun regio.

Puzzel

Remco Hereijgers vertelt over de grootste uitdagingen in dit project: “De berekeningen en formules van TNO moesten goed in de software verwerkt worden. Dat was nogal een puzzel, zeker wanneer je ook de ondersteuning van hybridebussen meerekent. Daarnaast wilden we de vervoerders graag inzicht geven in de totale kosten van hun vloot, zodat het aanbiedingsproces helderder en transparanter kon verlopen. Al met al een flinke opgave, maar wij zijn blij met het resultaat.”


Het invoeren van Zero Emissie Bussen betekent veel meer dan het één op één vervangen van dieselbussen. Er zijn veel factoren die bijdragen aan de TCO van de Zero Emissie Bussen. In deze applicatie -die gratis toegankelijk is voor lokale overheden en busvervoerders- worden afwegingen duidelijk doorberekend, zodat vooraf duidelijk is wat de kosten en de maatschappelijke baten van de transitie naar Zero Emissie Bussen zijn. Zo hebben alle belanghebbenden de juiste informatie om keuzes te maken in de transitie naar schoner busvervoer. 


Meer weten? Bekijk dan hier het filmpje over de TCO-applicatie voor Zero Emissie Bussen.